Nhatnghetinh.net được thành lập bởi các thành viên có trên 15 năm kinh nghiệm làm các dự án Tư vấn & Đào tạo cho các Công ty hàng đầu Việt Nam & các Tập đoàn Đa quốc Gia trong và ngoài nước.

Nhất Nghệ Tinh chuyên về lĩnh vực Tư vấn & Đào tạo cho các đối tượng từ Học Sinh, Sinh Viên, Người Trưởng Thành & Doanh Nghiệp:

– HỌC SINH:

+ Tư Vấn & Đào Tạo Phương Pháp Học Tập Hạng Nhất

+ Đào Tạo TIN HỌC cho học sinh (Lớp 1->12)

+ Vườn Ươm TIN HỌC

– SINH VIÊN:

+ Đào Tạo Kỹ Năng Mềm

+ Kỹ Năng Tìm Việc & Phỏng Vấn

+ Hệ Thống Thông Tin Thực Hành (ERP/CRM/BI)

+ Định Hướng Nghề Phần Mềm

– NGHỀ NGHIỆP:

+ Tư Vấn & Đào Tạo Nghề Tư Vấn triển Khai ERP/CRM/BI

+ Tư Vấn & Đào Tạo Nghề Bán Hàng

– DOANH NGHIỆP:

+ Tư Vấn Phát Triển Kinh Doanh Cho Công Ty Phần Mềm

+ Tư Vấn Khởi Nghiệp Phần Mềm

+ Tư Vấn Bán Hàng Phần Mềm

+ Tư Vấn Ứng Dụng ERP/CRM/BI Cho Doanh Nghiệp

+ Tư Vấn Doanh Nghiệp Tự Triển Khai Hệ Thống ERP/CRM/BI

+ Kiến Thức ERP/CRM/BI Dành Cho Lãnh Đạo