Nhatnghetinh.net được thành lập bởi các thành viên có trên 15 năm kinh nghiệm làm các dự án Tư vấn & Đào tạo cho các Công ty hàng đầu Việt Nam & các Tập đoàn Đa quốc Gia trong và ngoài nước.

Nhat Nghe Tinh Technology chuyên về lĩnh vực Đào tạo & Tư vấn ERP/CRM cho Sinh Viên, Cán Bộ Nhân Viên, Doanh Nghiệp:

– SINH VIÊN:

+ Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin Thực Hành (ERP/CRM/BI)

+ Tư Vấn & Đào Tạo Nghề Tư Vấn Triển Khai ERP

+ Định Hướng Nghề Phần Mềm

+ Đào Tạo Kỹ Năng Mềm

+ Kỹ Năng Tìm Việc & Phỏng Vấn

– Cán Bộ Nhân Viên:

+ Tổ Chức Các Khóa Học Về ERP

+ Tư Vấn & Đào Tạo Nghề Tư Vấn Triển Khai ERP

– DOANH NGHIỆP:

+ Tư Vấn Doanh Nghiệp Tự Triển Khai Hệ Thống ERP (In-House ERP)

+ Tổ Chức Các Khóa Học ERP Dành Cho Lãnh Đạo

+ Tư Vấn Phát Triển Kinh Doanh Cho Công Ty Phần Mềm

+ Tư Vấn Khởi Nghiệp Phần Mềm

+ Tư Vấn Bán Hàng Phần Mềm

+ Tư Vấn Ứng Dụng ERP/CRM/DMS/BI Cho Doanh Nghiệp