Tầm nhìn:

NhatNgheTinh.net luôn nỗ lực để cung cấp các giải pháp huấn luyện & tư vấn có giá trị, chất lượng trong các lĩnh vực:

–       Tư vấn & Hướng nghiệp cho Học sinh, Sinh viên

–       Đào tạo kỹ năng mềm

–       Tư vấn & định hướng Nghề Phần Mềm & CNTT cho Thế Hệ Trẻ

–       Tư vấn Khởi nghiệp trong lĩnh vực Phần Mềm

–       Tư vấn & Cung cấp giải pháp Phần Mềm

Sứ mệnh:

Bằng những kinh nghiệm của mình NhatNgheTinh.net cố gắng giúp một phần công sức cho Thế Hệ Trẻ & Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp có nguồn cảm hứng học tập, làm việc, kinh doanh theo phương pháp & cách thức khôn ngoan để đạt được những kết quả tốt nhất với thời gian nhất nhất có thể.